Ga naar de inhoud
Home » Privacy Statements

Privacy Statements


1. Privacy statement cliënten

In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens worden vastgelegd, wat er met deze gegevens wordt gedaan, wat het doel daarvan is en hoe lang deze worden bewaard. Overkoepelend kan van deze gegevens gezegd worden dat deze  worden vastgelegd om de cliënt tijdens de behandeling zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij worden deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen en zo veilig mogelijk bewaard.

Per cliënt worden de volgende gegevens vastgelegd

1. Normale persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. Dit wordt gedaan tijdens het eerste bezoek.

2. Bijzondere persoonsgegevens: indien nodig wordt informatie over gezondheid (fysiek, emotioneel, mentaal) vastgelegd die voor belang is voor het geven van de (therapeutische) massage.

3. Daarnaast worden gegevens genoteerd per sessie (verslaglegging van de sessie).

4. Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden.

Verwerking van gegevens

1. De gegevens m.b.t. de verslaglegging van de sessies worden bewaard in een elektronisch clientendossier.

2. De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde en afgesloten plek. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het incidenteel verzenden van een nieuwsbrief.

Bescherming en beveiliging

1. Gegevens worden per cliënt in een veilige omgeving bewaard, waardoor onbevoegd gebruik wordt tegengegaan.

2. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden.

3. Wel staat het de massagetherapeut vrij om d.m.v. intercollegiaal overleg of intervisie, de behandeling, waarvan de gegevens zullen worden geanonimiseerd, te bespreken met (een) collega massagetherapeut(en) t.b.v. de voortgang van de behandeling.

Beschikbaarheid en wijziging

1. Gegevens die van de cliënt worden vastgelegd kunnen door de desbetreffende cliënt worden opgevraagd.

2. Op verzoek van de cliënt kunnen de gegevens die zijn vastgelegd worden ingezien en/of een kopie worden toegezonden.

Bewaartermijn

1. Cliëntgegevens worden gedurende een periode van 15 jaar na laatste behandeling bewaard in de administratie.

2. Desgevraagd kunnen gegevens eerder worden verwijderd. De cliënt kan daartoe een verzoek doen per mail.


2. Privacy statement website & contact

Website en cookies

Deze website heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen u helpen bij het zoeken naar informatie.

2. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zult u daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.


3. Overige

1. Bij het boeken van een massage geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en bovenstaand privacy statement.

2. Het privacy statement zal altijd leidend zijn.

3. Laat het los massage behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement.

4. Indien wijzigingen van belang zijn voor de cliënt zullen deze altijd tussendoor door Laat het los massage worden gecommuniceerd.

5. Laat het los massage streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit na bij het naleven van deze privacy statement.

De huidige privacy statement is bijgewerkt op 7 maart 2023.
Bij vragen over deze statement kan contact worden opgenomen met josine@laathetlosmassage.nl